3D модел на изсечените площи в буферната зона и около нея в Национален Парк Пирин до 2012 година

Представям малко по-точни данни и 3D модел от тези в предишния материал по темата. Данните са извадени от сателитни снимки с висока резолюция до 2012 г., очертанията на изсечените площи са нанесени в ГИС софтуер, след това са използвани сателитни данни за релефа, направен е достоверен 3D модел и 3D пространствен анализ и са получени реалните площи.

До началото на 2012 г. те възлизат приблизително на 245,24 хектара (2 452 474.839 м2), или това е почти 2.5 пъти по-голяма площ от 99.55-те хектара, която е посочена в концесионния договор.

Очевидно е наличието на сеч и писти извън определената буферна зона, както и много други нарушения посочени в доклади на Юнеско. Изчисленията са ми приблизителни, правени са точни измервания от геодезисти на терен, които не са публични по "разбираеми" причини. Има много различия и небивалици в официалните картни материали и данни, който факт също е упоменат в докладите на Юнеско, но остава скрит за по-широката маса от хора. Препоръките на Юнеско за запазване на баланса са красноречиви, но те също се потулват. Всъщност, когато самите държавни институции не прилагат законите спрямо очевидните нарушители и липсва прозрачност - това е красноречив показател за корупция. Това е недопустимо за обикновените граждани и гражданското общество. Няма да продължавам повече, само ще цитирам едно изречение от доклад на Юнеско, което ми направи силно впечетление:

"Концесията е предоставена за 30 години (2001 - 2031). Това е била първата и все още е единствената подобна концесия в България."

И разбира се проблема не е само в Пирин. Огледайте се - Витоша, Рила, Родопите, Стара планина... да сте чули някоя политическа сила да се застъпва за съдбата на защитените територий - не - те само прикриват нарушенията в тях и не се бъркат в делата на съседите. Разпределили са си ги. А Министерството на околната среда и водите при всички правителства е единствено инструмент за усвояване на средства, чрез обръч от близки фирми и изпълняване на частни интереси без грижа за природата.  Или поне отчитат дейност в тази насока - но прочетете за количеството на парите в доклада им: Отчет на МОСВ за трите години от управлението на Правителството на европейското развитие на България. Дейноста която отчитат е "похвална", средставата са феноменални, но това което се наблюдава масово е, че плажовете се покриха с бетон, а планините се изсичат безконтролно. Липсват пречиствателни станции и канализации. Природата се замърсява и унищожава. А парите са "усвоени".

 

Атанас Русев,

12.02.2013

Материалите и картите може да се ползват единствено със съгласието на автора.