За нова защитена територия на Корал

На 28 май 2013 г., гражданското сдружение „Да запазим Корал“ внесе официално искане в МОСВ за обявяване на нова защитена територия на територията на бившия къмпинг Корал. Внесените документи съдържат множество експертизи, карти и снимков материал показващи еднозначно уникалноста на тази природна даденост.

Къмпинг Корал някога е бил един от най-големите къмпинги в Европа. Тук се е намирала природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал" под N 142.
През 2001 г. в акта за изключителна държавна собственост N 675 на морски плаж "Лозенец-Кумкашла" (Корал) "СЛУЧАЙНО" не попадат повече от 100 дка от пясъчните дюни, които веднага се "превръщат" в земеделска земя, къмпинга е тотално заличен и разграбен.

През 2002 г. община Царево, в лицето на кмета Петко Арнаудов прави скандаланата сделка с тези декари земя и ДАЛАВЕРАТА КОРАЛ тръгва.

На 11 август 2003 г. със заповед № РД-1030 министъра на околната среда и водите ЗАЛИЧАВА от регистъра на защитените територии природната забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, поради "необратимо увреждане на местообитанието и изчезване популацията на блатно кокиче от находището му". Поредната пречка за плячкосване на мястото е отстранена, а блатните кокичета никога не са преставали да виреят на това място - дори напротив.

Далаверата Корал е в пълен ход и последователно земята се препродава на по-висока цена на различни фирми с еднакви собственици и свързани лица докато през 2007-a година е продадена за почти 40 милиона евро на испанския инвеститор Ибердрола.

Планът е мястото да бъде изолирано - по схемата вече работеща при унищожаването на къмпинг Оазис - всичко да бъде застроено за много кратки срокове и на мястото на съществуващия уникален резерват да бъдат изградени над 4000 апартамента, 1500 подземни гаража, високи комплекси - една истинска бетонна джунгла. Всичко се прави със знанието и одобрението на държавната администрация в лицето на община Царево, която по това време издава няколко строителни разрешения, които са в абсолютен разрез със закона.

През 2008-а година морския плаж Корал е взет за стопанисване от група приятели които милеят за природата и правят проверка на издадените строителни разрешения - оказва се че те са незаконни и за този факт е сезирано МРРБ, което веднага завежда дела срещу общината за отменянето на тези строителни разрешения.

През 2011 г., докато МРРБ е под ръководството на Плевнелиев, МРРБ нарочно не спазва процедурата по тези дела, които министърът е завел лично и в резултат интересът на държавата не е защитен и държавата губи двете дела. Отново абсурдните строителни разрешения са валидни, въпреки че са в пълен разрез най-малкото с новия закон за Черноморското крайбрежие от 01.01.2008 г.

Независимо от цвят и партийна принадлежност далаверата Корал продължава да се вихри и при управлението на Герб, при новия кмет на Царево, Георги Лапчев. През 2011-2012 г. община Царево издава повече от 10 строителни разрешения касаещи пряко застрояването на Корал, които са в грубо нарушение на закона по множество приложени документи - например в тях е посочено че имат ОВОС (Оценка за въздействие на околната среда) от 2004 г., което освен че е с отдавна изтекла давност, въобще и не съществува като документ и никога не е правена. Като сериозен гарант седи и обичания от всички в Бургас - настоящ кмет на Бургас, Димитър Николов, лицето което през 2002 г. купува на безценица земята зад Корал и впоследствие двигател и защитник на далаверата Корал. Кметове, прокуратура и всичко в този район е свързано повече от десет години в здрава престъпна симбиоза и всеки сигнал е дълбоко потушаван, включително и многократни сигнали и срещи със самото ръководство на Герб в София в края на 2012 г. Герб предпочете да защити огромния паричен поток по европейски програми и финансиране, преминаващ през Бургас и усвояван от удобни фирми на власта, отколкото да обърне внимание на едно явно престъпление и разграбване на държавата.

В началото на 2013 г. "Да запазим Корал" публикува в медиите всички издадени строителни разрешения и поиска отговор от институциите, състояха се няколко многохилядни протеста в София в защита на Корал, в резултат на което някои строителни разрешения бяха директно отменени от министъра Лиляна Павлова, други дадени за разглеждане в прокуратурата в Бургас, и глоба от 15 000 лева за главния архитект на Царево (единствения "бушон" в схемата), който явно е принуждаван да подписва документи с невярно съдържание.

На 27 февруари 2013 г. от "Да запазим Корал" подадохме официален сигнал в Европейската Комисия и Европейския Парламент. На 13 март 2013 г. получихме потвърждение от Европейската Комисия, че изпратената информация е регистрирана и одобрена, и че започват официално разследване по случая.

През месец март 2013 г. "Да запазим Корал" стана част от коалицията "За да остане Природа в България".

През м. април 2013 г. по молба на "Да запазим Корал", двама експерти, Чавдар Гусев и доц. д-р Росен Цонев изследваха района на бившия къмпинг Корал и издадоха следните 2 експертизи: "Допълнение към ботническа експертиза" и  "Оценка на хабитатната и флористична природозащитна значимост на територията на къмпинг „Корал”". Накратко данните в тях са: установена е голяма популация на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) - 3382 броя по това време,  5 зони природни местообитания заемащи площ от близо 200 дка, от които 4 природни местообитания включени в Червена книга на България, том 3, от които 3 хабитати са и в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и на Директива 92/43/ЕЕС. Установени са и редки растителни съобщества, като доминираните от бял озирис (Osyris alba). Флористичното богатство на региона включва общо 10 вида растения с природозащитно значение, от които 2 вида (вкл. блатното кокиче и бодлив залист) са ценни лечебни растения под режим на контролирано ползване, 5 вида са включени в Червена книга на България, том 1 с категория „Застрашен”, 6 вида са защитени – включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Изводът които правят експертите е: "Считаме за особенно важно, да бъде осигурен природозащитен статут на изследваната територия. Той ще позволи опазването на застрашен и уникален с богатството си комплекс по силно деградиралата от урбанизацията крайбрежна ивица на Южното Черноморие."

На 28 май 2013 г. от "Да запазим Корал" внесохме официално искане в МОСВ за обявяване на нова защитена територия на мястото на бившия къмпинг Корал (вх. № 48-00-598/28.5.2013). В документите са приложени експертизи, карти, фотоси и други материали. Ще изпратим и копие от документите до ЕК, за да са заппознати какво актуално се случва по този казус.

Дивите места по черноморието подобни на Корал са само няколоко, всичко друго е бетонирано и унищожено. Нека запазим малкото което се е съхранило. Ако държавата, в лицето на новото правителство, остане пасивна и не предприеме нужните стъпки за защитата на тези уникални кътчета от българската природа - то със сигурност ще последват огромни протести и вълнения и никой няма да чака до есента, зимата, или ... В Турция ситуацията непрекъснато ескалира и всичко започна заради защитата на парк в Истанбул. У нас - предишното правителство подаде оставка след масови протести, започнали с многохилядните протести за "Дюнигейт - Несебър", Пирин и Корал. Не е нужно да си социолог или политолог за да си направиш изводите.

Така че - вие сте на ход. Действайте веднага. Защото иначе никой няма да ви чака и да ви търпи.