Ето как сега вече няма как да се строи на КОРАЛ !!!

Днес, явно изплашени от разкриването на бездействието си, Агенцията по кадастър тихомълком публикува така добре прикриваната специализирана карта на дюните на плаж Корал. (Или по-скоро добронамерени колеги от кадастъра... БЛАГОДАРИМ!). Датата на публикация на файла е от 6:27:00 PM на 14.04.2015 г. в ftp сървъра на агенцията: ftp://bs.cadastre.bg/ името е Lozenec-Koral_obedinen-duni-2015g.pdf
На същия адрес може да бъдат намерени вече всички специализирани карти! Радвам се, че провокирахме тяхното публикуване за гражданите!

Добре е видно защо досега е крита тази информация! Виждате ли едни червени линии и надписите "дюни"... Около 70% от т.н. частни земи зад плажа се оказва, че са дюни и по закон каквото и да е строителство на тях е забранено.

Сега остава и двете министерства, които днес излъгаха в прав текст за строежа на къмпинг Юг да се поправят, да нанесат съществуващите там дюни и да забранят незаконното строителство! Нека се спази закона!

Продължаваме нататък !!!

Атанас Русев,
Да запазим Корал

 

плаж Корал, май 2014г.