Кръглата маса за черноморието - поредния блъф на държавата

Организираната кръгла маса за черноморието беше поредния блъф на държавната администрация. Поредния неуспешен ход да се свали напрежението, да се изпусне парата с аргумента, че ще се сменят закони и за това трябва време, обсъждания, протакане и всичко това вероятно с единствената цел да се даде още малко време безчинствата по черноморието да продължат. Въпреки сегашните "лоши" закони, които ако бъдат приложени с цялата си строгост, биха дали мигновенни решения.

Министърката на МРРБ "докладва", че всички дюни у нас са 4654 декара , като 70 % от тях или 3272 дк. са станали частна собственост, а 2600 декара (55%) са застроени или могат да бъдат застроени всеки момент. След което на въпрос относно законноста на придобиването им, изтърси че на нея и повереното и министерство е известен само един случай за незаконни действия относно придобиването на дюни. Само един... Дюните са изключителна държавна собственост по конституция и по закон и процесът на тяхното преминаване в частни ръце и бетониране е много ясен индикатор за липсата на държава и за "честните" частни собственици и "честните" депутати, министри, прокурори и съдии. Отричането, в този момент, на тази негласна истина от страна на министъра, даде ясен сигнал само за едно: че скоро няма да има промяна и че тези незаконни действия и методи от миналото дори и в момента се поощряват и поддържат.

Няма да цитирам и коментирам всички, които се изказваха - на срещата имаше повече от 100 човека, кметове, зелени, "зелени", анти-зелени, еколози, граждани, контра-еколози, инвеститори и др. На всички присъстващи стана ясна тенденцията.. огромното напрежение по темата. Самият формат на тази среща беше неподходящ - факт който отново показа, че липсва каквато и да е визия и стратегия на тези отговорни представители на власта.

Ще спомена само един интересен момент, когато министър Павлова буквално се развика на главния архитект на Бяла с думите: "Лъжеш!"... и заключи, че "Голяма част от своеволията, които виждаме през последните години, са именно поради нарушенията на главните архитекти по места"

Това е много добре, но дали министърката познава и прилага закона, където ясно е казано, че самата тя има правомощия в този случай:

"Чл. 236. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) При системни нарушения по чл. 232, ал. 1, извършени от главен архитект на община (район), констатирани от Дирекцията за национален строителен контрол, министърът на регионалното развитие и благоустройството може да лиши нарушителя от правото да заема длъжността главен архитект на община (район) за срок до 2 години."

Същото й бяхме напомнили преди 2 години, когато ловко прикри главния архитект на Царево и кмета - ако тогава беше приложила закона в цялата му строгост - сега, най-малкото, нямаше да има излят бетон на къмпинг Юг...

И така...

Кръглата маса не беше кръгла, даже маса не беше, а една отсечка прекъсната посредата. От едната страна бяхме почти всички (граждани, организации, инвеститори), независимо от принципните ни различия по много теми, излъгани и неглижирани през всичките тези години от тази лоша и корумпирана мащеха - държавата, а от другата страна самодоволната държавна администрация, която в поредния си опит да замаже проблемите, когато й свърши работното време - 18 часа - избяга от трибуната. Да, двете министърки в 18 часа избягаха от трибуната, а въпросите и темите продължиха до след 19 часа.

Искаме незабавни действия, искаме наказани, оставки, уволнения, разследвания за корупция и за незаконни действия! Веднага!

 

"Магнолията", м. април 2015 г., снимка П. Петков