ОТНОВО: Поредната букова гора унищожена в Природен парк Витоша!

След последното ни разследване, точно преди 3 месеца, за изсичането на една уникална вековна гора в Природен парк Витоша, беше назначена и извършена проверка, която познайте какво установи?

Че всичко е наред. Че всичко е точно. Няма нарушения, няма нищо. И вековната гора я няма. По закон. В един Природен парк.

Днес, 3 месеца по-късно посетихме друго сечище в Природен парк Витоша, на едно уникално красиво и диво място, което сме посещавали десетки пъти в миналото. Букова гора, в която някои дървета достигаха до над 150 годишна възраст но въпреки това се води в регистрите като 80 годишна гора…

Не можахме да познаем мястото изобщо. Тук вече нямаше никаква гора, а отделни млади дървета, а между тях разкаляни пътища с коловози над половин метър. Повечето вековни дървета липсваха, имаше оцелели само няколко. Но цялото място на огромна площ беше станало напълно неузнаваемо.


 

Още при последния подобен случай, когато ни заявиха в очите, че са проверили и че всичко е наред, разбрах за пореден път, че всички онези институции, хора и т.н., които претендират че стопанисват и полагат грижа за горите ни от страна на „Държавата“– са просто едни терористи, с които в бъдеще не трябва изобщо дори и да се преговаря. Докато не изчезнат напълно или не бъдат сменени, всякакви други действия с тях относно горите ни са абсолютно безсмислени.

Както обикновено, започнахме проверката на всичко, позволителни за сеч, превозни билети, интензивност на сечта, протоколи, кгм-и и т.н. и т.н. като някакви инспектори от РДГ или ИАГ, или и аз не знам откъде, на които това им е работата, но всъщност единственото в релаността, което те правят, е да замазват нарушенията. Ето четете по-надолу и после идете да замазвате! Това го можете идеално, нали това работите! Пишете си протоколите от проверките, разписвайте си ги и после даже може и друго да направите с тях. Щото те стават единствено за това.

Подотдел 99-г в Природен парк Витоша:

 

През 2019 г. по позволително за сеч № 0507638 от подотдел 99-г трябва да бъдат добити 758.0 плътни кубически метра лежаща маса дървесина, и по протокол за освидетелстване на сечище № 0527157, са добити 681.34 м3 (със 76.66 м3 по-малко от количеството по позволително за сеч). По превозни билети за 2019 г. от този подотдел са изнесени 114.38 м3 дървесина като другите  566.96 м3 СА ОСТАВЕНИ В ПОДОТДЕЛА, вероятно за да гният на воля. Те са изнесени от подотдела с превозни билети по протокол № 0527157, между април – ноември 2020 г. (видяхме част от тази дървесина и по превозните билети при предишното ни разследване).

През 2020 г. по позволително за сеч № 0539356 трябва да бъдат добити 93.0 плътни кубически метра лежаща маса дървесина, а по протокол за освидетелстване на сечище № 0587673, са добити 429.55 м3336.55 м3 ПРЕВИШЕНИЕ ПО ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ), което в протокола е оправдано като:

 

Разликите между количествата и категориите дървесина, по позволително за сеч и фактически добити в повече или в по-малко се дължът на следното:  Разлика в данните по ГСП. Преходен от 2019г.“

 

Спомняте си добре разследването за абсолютно незаконните превишения по позволително за сеч за цяла България, които възлизат на година на над 650 000 м3 дървесина, а написаното в този протокол е едно от най-често срещаните оправдания.

Само че, по превозни билети през 2020 г. от това сечище са излезли 360.87 м3, а другите 68.68 м3 са оставени отново на сечището, за да изгният подобаващо като предишните (последния превозен билет е от ноември месец 2020 г.). 

Каква е сметката по техните цифри … от 2019-а им остават 76.66 м3, а те 2020-а добиват 336.55 м3 повече и оправдават този факт с „Разлика в данните по ГСП. Преходен от 2019г“!!!

 

Откъде измислиха да изсекат 259.89 КУБИКА ПОВЕЧЕ??? Онзи дето е маркирал ли е сбъркал и е маркирал 260 кубика повече, или са секли на воля, а някой после е домаркирал след сечта,  или ГСП-то им било грешно, или какво? А ако им е грешно ГСП-то (от 2018 г.), кой е виновен? Гората ли?

Но това е само по документи, с техните цифрички и машинации, и всичко друго. А какво беше положението в действителност и на терен?

Само ще изброя някои нередности на това сечище, които ние установихме след  проверка:

 

1.       Изсечени дървета, без поставена на тях КГМ (контролна горска марка). Незаконно.

 

 

2.       Изсечени дървета, без КГМ, но напръскани в основата със спрей, вероятно след сечта. Незаконно.

 

Едно стогодишно дърво, изсечено с фалшива горска марка, вероятно пръсната след сечта...

 

друго дърво изсечено с фалшива кгм...

 

3.       Интензивност на сечта в голяма част на сечището 40-50%, при разрешени 15%.

 

   

 

4.       Подредена, изсечена дървесина в количество около 100 кубика, разположени на десетки групи на територията на сечището, зарязани от месец ноември 2020 г.

 

 

5.       Разхвърляна и зарязана добита дървесина, по дерета и т.н. в размер на около +20 кубика.

  

 

6.     Изсечената дървесина в гората за пореден път не е описана в протокола за освидтелстване

  

7.       Напълно унищожени пътища с коловози по над половин метър, прекарани всевъзможни временни горски пътища по цялото сечище и извън него! Километри горски път, напълно унищожен. Незаконно.

  

 

8.       Пресни следи на няколко дни от товарни камиони на сечището, които са изнасяли дървесина от там (последния превозен билет за 2021 г. е от 8.02.2021, но е ЗА подотдел 99-ж. Няма превозни билети за 2021 г. от това сечище!) Очевидно извозване на дървесина от сечището без превозни билети! Колко ли курса са направени с тези превозни билети, щом камиона/ите очевидно е ходил/и и до 99-г и е товарил и там, остава загадка! (виж снимките по-горе)

 

9.       Почти всички вековни дървета и тези на около 80 г. са изсечени. Оставени са единици...

Спирам дотук и знам чудесно, че ще последва някаква измислена проверка и всичко установено от нас ще бъде прилежно замазано, оправдано, наместено в някакъв измислен протокол. До следващия път, утре. Така работи вашата държавна система за унищожаване на горите ни и за кражба от държавния ресурс в полза на джоба ви или този на различни политически отрепки, техните партии, фирми и всичко друго. Една стройна хранилка-клоака функционираща безотказно. Заедно с безкрайните „институции“ ИАГ, РДГ, и т.н.

 

Що не се скриете някъде бе? Нещастници! За какво сте вие?

И за да бъдем обективни, не може да не отбележим, че след разследванията ни в същия район на Природния парк през 2016-а година, директорът на ЮЗДП, инж. Дамянов, лично забрани тогава на фирми да секат в Природния парк. От тогава позволителните за сеч рязко намаляха на територията на парка и сечищата бяха образцови. Досега. Пак ли трябва да го търсим, за да решава кардинално проблемите?
 

Това не е Природен Парк. Това е дърводобивна площадка. Изсечената Амазонка. Гората я няма. С документи. Половината и сега седи изсечена там в момента и гние, защото схемите ви са такива.

ИЗОБЩО не ме интересува как ще се оправдавате и какви ще ги измисляте. Вие сте престъпници, облечени в държавни наредби и закони, които ползвате, за да оправдаете изсичането на всяка гора, независимо къде е, каква е и т.н. Що за закон е закона за горите, щом позволява подобни ЗАКОННИ ИЗВРАЩЕНИЯ с Българската гора на територията на един Природен парк?

 

Знам как изглеждаше това място от 30 години насам. Ходил съм многократно там, десетки пъти. Сега гората там я няма. Изобщо не можах да позная мястото… Та кой турист ще иска да стъпи вече на подобно място? В един Природен парк, в най-дивата му част, вододайна зона, едно уникално място от Природата, вече унищожено…

 

Нужна е незабавна забрана за всякакви сечи на територията на всички защитени територии у нас.

Веднага. Незабавно.

 

 

Атанас Русев,

9 февруари 2021 г.

 

Присъединете се към нашата група: Да запазим Горите!