НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА!

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:

Министър-председател на Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на околната среда и водите
Министерство на правосъдието
Дирекция за национален строителен контрол
Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция за национална сигурност
Община” Царево”
Гражданите на България

Уважаеми господа,

22-ри април е денят на Земята!

Именно в тази седмица във фокуса на общественото внимание отново е казусът „Корал”, превърнал се в метафора на разградената държавност в България. Отново Черноморието се унищожава безогледно и бетонът се лее до самите вълни! Отново държавата се опитва да неглижира проблема и беззаконията да бъдат потулени, оплетени в безотговорност. Без да влизаме отново и отново в поредицата документални детайли, ясно се очертава следния факт:
Местните власти в гр. Царево, в лицето на кмета на общината, г-н Лапчев и главните архитекти в общината, от години процедират незаконосъобразни строителни решения, в тежко нарушение на свързаната с темата законова и нормативна уредба. Вследствие на тези действия се унищожават последните места от съсипаното ни Черноморие с основание строителни книжа с тежки пороци, потвърдени и по-съдебен ред, а именно:

1.    Издават се разрешения за строеж на база одобрени проекти на главния архитект на община Царево, които към датата на издаването  са изгубили правно действие!
2.    Напълно се пренебрегва осигуряването на присъединяване на разрешените строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура!

3.    Не се взима предвид или директно се манипулира отношението към изискващите се процедури по екологичното законодателство!
Ограничени от тромаво законодателство, МРРБ и ДНСК нееднократно по съответния ред са принудени да обжалват строителни книжа, да предупреждават с безпрецедентни писма и да спират строителство на фаза, в която вече е увредена природата, просто защото строителният процес се актува и ако не се овеществи изкоп или Кота 0 тези инстанции и МОСВ не могат да се произнесат. Това се използва преднамерено от местната власт, която на практика се подиграва с обществото и висшестоящите органи!

Това демотивира самата държавност, на която и без това често и липсва воля, но не и на нас, гражданите на България!

Обръщаме се към всички заинтересовани от справедливостта с апел. Обръщаме се и към теб, кмете! Оставката ти е достойно решение. Може би единственото достойно нещо, което ще видим , защото добро община Царево не видя. Но преди това настояваме незабавно двете бетонни плочи върху дюните на к-г Юг да бъдат премахнат до последната „ екологична” прашинка с твое последно разпореждане.

Апелираме към разследващите органи и прокуратурата за подробно разследване на всички корупционни практики, свързани с издаването и одобряването на строителните книжа от ниво община Царево до нивото на отговорните държавни институции МРРБ, МОСВ, защото тези практики очевидно съществуват.
Апелираме към ДАНС и МВР да направи пълно разследване на община Царево и всички свързани с нея лица с оглед издаването на незаконосъобразни строителни разрешения на първа линия на Черноморието ни, включително и на съмнителни лица и субекти, които имоти се явяват стратегическа граница на Република България.

Настояваме за НЕЗАБАВНА ОСТАВКА И/ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ както и пълна надлежна проверка и АНГАЖИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО –НАКАЗАТЕЛНА отговорност на следните лица, които през последните години са взели дейно участие в  унищожаването и обезобразяването на природата, като в преднамерено нарушение на закона са ощетили държавата, нас, гражданите и цялото общество:

  • Георги Лапчев – кмет на община Царево – за неправомерно издадени строителни разрешения. Прилагаме писмо на ДНСК с изх. № БС – 256 – 05-513/10.09.2014 г. описващо подробно само малка част от порочната  практиката в общината, но достатъчна за ангажиране на административно-наказателна отговорност за виновното лице.
  • Главни архитекти в община Царево за периода 2013 – м. май 2015 г. арх. Вероника Стоянова и арх. Станислав Николов.
  • Мария Василева – кметски наместник в с. Лозенец – за извършване на незаконно строителство и прикриването му през м. май 2014 г., за което е постъпил сигнал от сдружението „ Да запазим Корал” с входящ номер БС-1394-06-059 до ДНСК
  • Михаил Михайлов – Директор дирекция „Национална служба за защита на природата“ – за липсата на отговор в продължение на 2 години относно обявяването на нова защитена зона на к-г Корал.  Искането е внесено до МОСВ с вх. № 48-00-598/28.05.2013 г. и последваща Жалба до МОСВ с вх. № ж-200/1.07.2014 г по непостановено решение.
  • Петко Арнаудов – бивш кмет на община Царево от 2002 до 2011 г. – за незаконосъобразни  издадени строителни разрешения в този период
  • Димитър Алексиев – бивш главен архитект на община Царево – за издаването на незаконосъобразни строителни разрешения за периода на отговорността му.

Настояваме държавата да ангажира ресурс чрез нейните институции и правомощия с воля и цялата сила и строгост на закона. Ще бъдем непримирими към каквото и да е бездействие или скриване на проблемите, каквато е подчертано препоръката и на европейските институции в най-актуален ракурс – събебна реформа и борба с корупцията.

Призоваваме към високо внимание към целия контекст, свързан със застрояването на черноморското ни крайбрежие и сме готови да инициираме висок експертен дебат за вземане на спешни мерки на широка основа, включително законодателни промени. Остатъкът от съсипаното ни Черноморие трябва да бъде спасен и да се създаде стратегия за устойчиво развитие за целия район в противовес на актуалната незряла, вредна и безадресна политика.  Не можем да отлагаме повече, нима вие можете да си го позволите?

С уважение към истината,

ДА ЗАПАЗИМ КОРАЛ
БИВОЛ.БГ
КОАЛИЦИЯ ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ