ИЗСЕЧЕНА И УНОЩОЖЕНА УНИКАЛНА ВЕКОВНА ГОРА В ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША!

Гаврата с горите ни продължава с пълна сила, под чадъра на властта и оправданието на институциите с „лесовъдската наука“, и законите, и наредбите, които очевидно не се спазват. Контролните органи и ИАГ са се превърнали в напълно ненужни институции, които в повечето случаи съществуват единствено за да оправдават глобалния погром и унищожение на горите ни. Нищо повече.

След като засякохме тир, натоварен с огромни вековни буки в южните поли на Витоша, проверихме откъде, как и защо те са се оказали в ремаркето.


 


 

След проследяване на превозните билети и позволителните за сеч, установихме че тези вековни буки идват от уникална букова гора на 110 години в Природен парк Витоша, подотдел 43-л, разположена на площ от 4.2 хектара, на 2 км източно от яз. Студена, в неговия водосборен район!

 По позволително за сеч № 0510875  би трябвало да бъдат изсечени 200 м3, които съвпадат с ползването на 20% от запаса от 1000 м3 заложено в ГСП (горско-стопанския план) за тази гора. Но в протокола от сечта № 0527161, изсеченото количество е 359.04 м3, като оправданието за превишението по позволително за сеч е записано като: „Разлика в данните по ЛУП. Преходен за 2020 г. Спомняте си добре за неотдавнашното разследване BIRD относно тези превишения, които глобално изчислени за цялата страна в рамките на година са повече от 600 000 м3 дървесина, абсолютно незаконно изсечени, но с документи!, в разрез с действащото законодателство в страната!

Всъщност обаче ако се окаже, че ЛУП-а е верен (в настоящия има и допълнителна промяна за този подотдел, от новия публикуван през 2018 г., т.е. със сигурност е верен защото съвсем скоро е ревизриан), тук директно по документи ВЕКОВНАТА ГОРА е била изсечена не на позволените 20% а на 36%... с документи и всичко „законно“. Всъщност установихме, че на място положението е дори още по-страшно. Един красноречив пример на практика, че разследването проведено от BIRD е абсолютно вярно и адекватно!

Веднага проверихме какво се вижда на сателитните снимки и моментално ни стана ясно, че вероятно на това място вековната гора вече я няма. Щом се виждаха подобни дупки в гората на тези публични сателитни снимки с ниска резолюция, означаваше само едно, че на място нещата нямаше как да изглеждат добре.

Следващата стъпка беше да проверим на място. Отидохме – разбира се.

В горната част на подотдел 43-л, която се намираше близко до горския път, след анализ веднага стана ясно, че интензивността на сечта е около 35%, но не и 20%! Повечето вековни дървета липсваха. Бяха оставени около 10 м3 изсечена дървесина да гние…


...едно незаконно отсечено дърво, за който разбира защо

Проследихме постепенно границите на пототдела и започнахме да слизаме надолу по склона към по-недостъпните части. Пак попаднахме на място, където беше сечено сякаш по правилата, но не вековни дървета, а сякаш за замазка…

Така стигнахме до средната част на сечището, където започнаха да се виждат пъновете на вековни дървета, които бяха изсечени… Тук постепенно гората оредяваше и в сравнение с младата гора в съседния подотдел, изглеждаше сякаш вече не е гора.


Постепенно слизахме надолу и вече разбрахме, че гората прогресивно липсва. Почти липсваха вековни дървета и това вече не можеше да се нарече вековна гора. То и гора не можеше да се нарече…

Пред нас, на едно от малкото оцелели от сечта вековно дърво, видяхме нещо потресаващо! Ясно се виждаха следите на огромна мечка, която се беше опитвала да се катери по вековното дърво. Мечката, която никога повече нямаше да се върне в нейния дом, в тази унищожена вековна букова гора, в тази завинаги унищожена дива природа!


Слязохме по-надолу. Огромни отворени "котли" и липсващи вековни дървета, липса на какъвто и да е подраст. Лесовъдът с нас реши отново да провери какво пише в наредбата за сечите относно котлите. И о изумление, в новата наредба, ограниченията за размера на котлите вече удобно напълно липсваше… Казах му, че колкото и да се опитва да оправдае тези изроди, няма да му минат номерата пред нас. И той самият призна, че има проблем.

Изсичат вековните дървета, за да ги оставят после да изгният...

Така стигнахме до най-долната по склона част от сечището. Тук вече положението беше отчайващо. Това вече не беше вековна гора, не беше и никаква гора. Тук изчислихме, че интензивността на сечта е повече от 50%. Бяха оцелели едва няколко вековни дървета… Другите оцелели бяха сравнително млади буки. Отдолу имаше удобен извозен път и просто вековната гора беше изсечена и изнесена. Вероятно се бяха надявали, че никой няма да стигне до това място…

 

Тръгнахме нагоре. В горната част на подотдела, попаднахме на няколко оцелели вековни дървета и си представихме каква ли уникална гора преди сечта е имало тук! Някой от тези буки определихме на над 200 години!

 

 

 

И какво? За някакви си 15 000 лева, някой изрод беше унищожил вековната букова гора на над 110 години в Природен парк Витоша? Изсечена и станала на дърва за огрев??!?!?! Къде е била „великата“ управа на този парк? Къде са били лесничеите, РДГ, ИАГ и т.н.? Уникалната вековна гора, оцеляла векове в толкова смутни времена, оцеляла по времето дори и на бай-Тошо, но тотално унищожена от новите изроди през 2019-2020 г. Вековна гора, оцеляла напълно през годините и без грижите и науката на лесовъдите. Но унищожена от последните, „според правилата“…

 

А какво трябва да се направи? Лесно е. Забрана на сечите във вековните гори. Забрана на сечите в защитените територии. До тези ли вековни дървета в парка опряхте, за някакви си жълти стотинки??? И моля сега не уволнявайте отговорния лесничей като изкупителна жертва, както правите обикновено, а направете нужните промени в извратената ви система за сеч, която позволява унищожаването на уникалните ни вековни гори!

 

Вече се свечеряваше. По пътя надолу видяхме отново следата на мечката. За нея вече нямаше място на тази планета. Изродът, наречен човек, постепенно отнемаше живота на всичко, до което се докоснеше. След горите щяха да изчезнат и водата, и въздуха, дори и слънцето. Продадени и унищожени за пари.

 

Атанас Русев, "Горският" и една Мечка…

 

Присъединете се към нашата група: Да запазим Горите!